Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.English

Rys historyczny

Nasi Podopieczni

Jesteśmy Wam wdzięczni

Ludzie Stowarzyszenia

Pro memoria

Inicjator założenia Stowarzyszenia

Nasza siedziba

Przesłanie Witolda Bońkowskiego

Bądźmy w kontakcie

Okiem kamery

Aktualności

Sponsorzy Główni uroczystości
        przekazania darów serca
        z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki


Ambasadorowie idei Stowarzyszenia

Sprawozdanie OPPStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
Santander Bank Polska
22 1090 1346 0000 0000 3401 4507
SWIFT: WBKPPLPP

PKO Bank Polski S.A.
36 1020 4027 0000 1902 0031 3718

USD: PKO BP S.A.
71 1020 4900 0000 8902 3439 1675
BIC (SWIFT): BPKOPLPW


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. (+48) 786 916 071
e-mail: spmds1981@wp.pl

Przesłanie Witolda Bońkowskiego do obecnych i przyszłych członków
Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

Wielce Szanowni Państwo,
ośmielam się złożyć na ręce obecnych i przyszłych członków naszej organizacji przesłanie na dalsze lata nieprzerwanej działalności na rzecz dzieci osieroconych i niepełnosprawnych, z gorącą i dozgonną prośbą o uszanowanie i realizację, by:

  • zachować nazwę oraz cel statutowy w obecnym brzmieniu,
  • zachować logo stowarzyszenia w niezmienionej formie graficznej,
  • zachować miejsce siedziby stowarzyszenia zgodnie z wolą darczyńców nieruchomości położonej w Baranowie przy ul. Wiosennej 61 (działka nr 188/22),
  • uszanować wolę Darczyńcy, który wniesie na rachunek walutowy stowarzyszenia darowiznę z przeznaczeniem na fundusz rezerwowy, który wspomoże działalność w przypadku zaistnienia zdarzeń kryzysowych (np. pandemia), z ograniczeniem kwotowym wydatków z tego konta do 2 tys. dolarów miesięcznie.
Zwyrazami najgłębszego hołdu i wdzięczności

Witold Bońkowski