Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.English

Rys historyczny

Nasi Podopieczni

Jesteśmy Wam wdzięczni

Ludzie Stowarzyszenia

Pro memoria

Inicjator założenia Stowarzyszenia

Nasza siedziba

Przesłanie Witolda Bońkowskiego

Bądźmy w kontakcie

Okiem kamery

Aktualności

Sponsorzy Główni uroczystości
        przekazania darów serca
        z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki


Ambasadorowie idei Stowarzyszenia

Sprawozdanie OPPStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
Santander Bank Polska
22 1090 1346 0000 0000 3401 4507
SWIFT: WBKPPLPP

PKO Bank Polski S.A.
36 1020 4027 0000 1902 0031 3718

USD: PKO BP S.A.
71 1020 4900 0000 8902 3439 1675
BIC (SWIFT): BPKOPLPW


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. (+48) 786 916 071
e-mail: spmds1981@wp.pl

Pro memoria...

Cały czas pamiętamy o Członkach, Działaczach i Sympatykach Stowarzyszenia, których wśród nas już nie ma. Jednak ich miejsce w Stowarzyszeniu jest puste tylko fizycznie. Wszyscy oni  odznaczali się bowiem wyjątkową pasją i oddaniu sprawie, pozostawiając po sobie dobro, które wciąż owocuje.


Prof. Bohdan Kiełczewski - współzałożyciel Stowarzyszenia, zawsze obecny w jego działaniach, lekko uśmiechnięty, gotowy do współpracy, cichy i skromny. Bardzo naturalnie kochał naszych Podopiecznych, nie ujawniał osobistych ambicji, nie lubił by się nim zajmowano, kierował swoją uwagę z troską na innych. Jako uczony widział człowieka w związku z całą naturą świata istot żywych i świata jako uniwersum. Człowiek był dla niego elementem jego harmonii i sensu. Równocześnie umiał dostrzegać człowieka jako jednostkę, z jego osobistymi problemami - dramatami i radościami.

Prof. Andrzej Wąsiewicz - profesor, prawnik. Panu Profesorowi zawdzięczamy uporządkowanie prawne statutu stowarzyszenia w 1998 roku oraz ukierunkowanie w kwestii zabezpieczenia przyszłości organizacji, w tym siedziby.

Dr Piotr Janaszek - zarażał nas swoją troską o los osób niepełnosprawnych. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach charytatywnych Stowarzyszenia, wspierał radą w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych.

Henryk Szafrański - był niezwykle zorganizowany, zawsze mogliśmy na nim polegać. Pomagał nam codziennie kursując z przelewami do banku, czy z korespondencją na pocztę.

Prof. Kazimierz Flatau - członek współzałożyciel, niezwykle skromny, człowiek wielkiego serca i formatu, niedościgniony wzór cennych przymiotów obywatelskich, skarbnica wszechwiedzy i mądrości życiowej.

Bogdan Dolata - współzałożyciel Stowarzyszenia, sprawował funkcję wiceprezesa od 1981 r. do śmieci, człowiek niebywałej skromności i dobroci. Nie lubił wysuwać się na pierwszy plan, ale był zawsze tam, gdzie był najbardziej potrzebny. Nawet już ciężko chory zapytany o to kiedy można przyjść do niego z dokumentami do podpisu, odpowiadał jak zawsze "jestem do dyspozycji 24 godziny na dobę". Cenił pracę pedagogiczną, której poświęcił 50 lat swojego zawodowego życia.

Teodor Dolata - nawet ciężka i wieloletnia choroba nie osłabiła jego zaangażowania. Przez lata przekazywał nam słowa poparcia i zgłaszał gotowość aktywnej pomocy. Przez wiele kadencji brał czynny udział w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.

Wojciech Wirowski - jako prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem i pierwszy niepełnosprawny polski dziennikarz doskonale rozumiał problemy osób niepełnosprawnych. Służył radą i bez wahania zaoferował pomoc przy organizowaniu świątecznej uroczystości przekazania darów w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornej, którą współprowadził.

Dr Marian Baszyński - współzałożyciel Stowarzyszenia, człowiek niebywałej skromności i dobroci, sprawował funkcję skarbnika. Przez blisko 25 lat, niemal do końca, służył dzieciom poszkodowanym przez los, co zostało uhonorowane Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". Był niezwykle rzetelnym człowiekiem. Wobec młodszych nigdy nie moralizował, był niesamowicie bezpośredni, z ojcowską troską wskazywał właściwą drogę i dzielił się swoim doświadczeniem.

Edward Niemczyk - Członek Honorowy Stowarzyszenia, człowiek wielkiego serca, pomagał innym nie zwracając uwagi na swoje zdrowie, wspierał pokrzywdzonych przez los zawsze niemal niewidoczny, skuteczny, cichy i pewny. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Edmund Bruch - wieloletni członek wspierający, niezwykle ofiarny. We wdzięcznej pamięci przechowujemy jego niezwykły dar dla jednego z Podopiecznych: kolekcję monet okolicznościowych. Uczestniczył w niemal wszystkich uroczystościach przekazania darów serca, nawet tych, które odbywały się w odległych miejscach kraju, takich jak Wrocław czy Konstancin Jeziorna.

Marek Śledziejowski - człowiek wielkiego serca, niezwykle zaangażowany i pełen pomysłów jak pomóc. Przyczynił się do nawiązania współpracy Stowarzyszenia z telekomunikacją - Podopieczni otrzymujący mieszkania w Poznaniu mieli zakładane telefony, co w minionym okresie było cennym wsparciem. Był pomysłodawcą projektu "Książka najwierniejszy przyjaciel" - pierwszych księgozbiorów w mieszkaniach podopiecznych oraz karty telefonicznej dedykowanej stowarzyszeniu.  Zawsze mogliśmy liczyć na pomocną dłoń Marka.

Dr Mariusz Karliński - członek współzałożyciel, wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia, przyrodnik, agrometeorolog, astrolog, wieloletni nauczyciel akademicki w poznańskiej Akademii Rolniczej. Przez kilkanaście lat codziennie na antenie Radia Merkury przekazywał w barwny sposób swoje obserwacje meteorologiczne, łącząc ten opis z własnymi niebanalnymi refleksjami na temat życia i ludzkich zachowań, które kończył zawsze życzeniami dla słuchaczy: "Bądźcie Państwo zdrowi". Był istnym omnibusem i świetnym doradcą w działaniach Stowarzyszenia.

St. bryg. Juliusz Skrobisz - w latach 1986-1992 Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a w latach 1992-1995 Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - zawsze mogliśmy liczyć na pomoc strażaków, którzy podczas organizowanych spotkań pełnili funkcję opiekunów niepełnosprawnych Podopiecznych.

Prof. Kazimierz Obuchowski - członek współzałożyciel Stowarzyszenia i jego wieloletni wiceprezes. Jako naukowiec (psycholog) był wsparciem dla wielu naszych Podopiecznych. Prezentował działalność Stowarzyszenia podczas uroczystości wyjazdowych, m.in. we Wrocławiu, Konstancinie Jeziornej krzewiąc w bardzo subtelny sposób ideę pomocy dzieciom dotkniętym przez los.

Mec. Jerzy Sajdak - członek współzałożyciel, wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia. Zawsze z nieodłączną maszyną do pisania był podporą w sprawach formalnych przy zakładaniu i rejestracji Stowarzyszenia oraz nawiązywaniu współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Krzewił ideę pomocy dzieciom poszkodowanym przez los na łamach "Palestry".

Prof. Tadeusz Pasek - terapeuta, naukowiec, jeden z pierwszych popularyzatorów i nauczycieli jogi w powojennej Polsce. Pracując w Toronto był w kontakcie ze Stowarzyszeniem służąc radą i wsparciem.

Mec. Maria Szafrańska - służyła stowarzyszeniu wsparciem w sprawach formalnych, zawsze mogliśmy liczyć na Jej doradztwo, uczestniczyła niemal w każdej uroczystości przekazania darów serca.

Ks. Konrad Kaczmarek - niezawodny i ofiarny przyjaciel,  uczestniczył niemal we wszystkich uroczystościach wręczenia darów, wielokrotnie osobiście docierał do Podopiecznych z terenu powiatu leszczyńskiego ze świątecznymi podarunkami.

Ks. Tadeusz Jordanek - człowiek niezwykle ofiarny i skromny, przez blisko dwie dekady wspierał Stowarzyszenie comiesięcznym datkiem. Mieliśmy zaszczyt być uczestnikami jego jubileuszu 50- i 60-lecia kapłaństwa. Przekazał Stowarzyszeniu zbiór filatelistyczny i filumenistyczny.

Andrzej Bzdęga - członek honorowy, twórca projektu architektonicznego siedziby Stowarzyszenia. We wdzięcznej pamięci przechowujemy niezwykły dar: obraz dla jednego z Podopiecznych otrzymujących mieszkanie.

Jerzy Bujny - członek honorowy, uczestniczył w wielu uroczystościach wręczenia darów serca, na które przyjeżdżał z Łodzi. Wspierał działania Stowarzyszenia, zawsze pamiętał o potrzebujących dzieciach w corocznych rozliczeniach PIT.

Ks. Bp Stanisław Stefanek - związany z działaniami Stowarzyszenia od momentu zawiązania organizacji. We wdzięcznej pamięci przechowujemy jego słowa: "Pamiętaj, podziękuj za każdy grosz", które procentują po dziś oraz wzruszające spotkania wigilijne w Domu Dziecka w Zambrowie, uroczystość z okazji Dnia Dziecka w Sadach, na którą Ksiądz Biskup przybył specjalnie dla wychowanków z tej placówki obdarowanych wówczas mieszkaniami.

Ewa i Jerzy Jankowiakowie - niezwykle ofiarni i zaangażowani darczyńcy, uczestniczący w spotkaniach charytatywnych Stowarzyszenia, nawet w tych wyjazdowych w Koninie, Tucholi czy Łodzi. Pan Jerzy został uhonorowany statuetką Starosty Poznańskiego jako Wolontariusz Roku.

Red. Ryszard Podlewski - dziennikarz, poeta, aforysta, felietonista, sympatyk działalności Stowarzyszenia, człowiek otwarty na krzywdę dzieci, zaangażowany do końca swoich dni.

Teresa Kaszuba-Jaworska - członek współzałożyciel, przez 30 lat pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia i choć mieszkała w Ząbkach k. Warszawy, stawiała się na wszystkie walne zebrania i uroczystości przekazania darów organizowanych w różnych miejscach kraju. Pomagała w wielu kwestiach merytorycznych w ministerstwie oświaty i innych instytucjach centralnych. Zasługi te zostały uhonorowany w 2003 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jadwiga Pasek - członek honorowy, związana z działaniami Stowarzyszenia od samego początku. Niezwykła postać i osobowość. W czasie II wojny światowej prowadziła domowe tajne nauczanie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Kierowała terapią zajęciową w Instytucie Ortopedii i Rehabilitacji Akademii Medycznej w Poznaniu. Jej pasje artystyczne to zdobienie porcelany, tkanie gobelinów oraz malowanie obrazów. Wśród jej szerokich zainteresowań znajdowały się m in. joga oraz astrologia. W wolnych chwilach uprawiała szermierkę oraz jachting. Do ostatnich swoich dni, a dożyła ponad 100 lat, żywo interesowała się działalnością Stowarzyszenia. Zawsze mobilizowała nas do działania.

Mariusz Bruś - niezwykle uczynny dokumentalista działalności Stowarzyszenia, bardzo taktowny, z ogromnym wyczuciem rejestrował wzruszające momenty spotkań Darczyńców z Podopiecznymi.

Stefan Mikołajczak - jako Marszałek Województwa Wielkopolskiego utożsamiał się z ideą  Stowarzyszenia, współorganizował w terenie spotkania z dziećmi potrzebującymi wsparcia. Docenił działania na rzecz dzieci osieroconych i niepełnosprawnych statuetką "Niosącym pomoc i nadzieję".

Krystyna Łybacka - we wdzięcznej pamięci zachowujemy wspaniały dar dla dzieci niewidomych od Pani Minister w postaci maszyn do pisma punktowego, przekazany w 2002 roku podczas świątecznej uroczystości w Sadach.