Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.English

Rys historyczny

Nasi Podopieczni

Jesteśmy Wam wdzięczni

Ludzie Stowarzyszenia

Pro memoria

Inicjator założenia Stowarzyszenia

Nasza siedziba

Przesłanie Witolda Bońkowskiego

Bądźmy w kontakcie

Okiem kamery

Aktualności

Sponsorzy Główni uroczystości
        przekazania darów serca
        z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki


Ambasadorowie idei Stowarzyszenia

Sprawozdanie OPPStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
Santander Bank Polska
22 1090 1346 0000 0000 3401 4507
SWIFT: WBKPPLPP

PKO Bank Polski S.A.
36 1020 4027 0000 1902 0031 3718

USD: PKO BP S.A.
71 1020 4900 0000 8902 3439 1675
BIC (SWIFT): BPKOPLPW


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. (+48) 786 916 071
e-mail: spmds1981@wp.pl

Sponsorzy Główni uroczystości przekazania darów serca
z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki

Każdy, komu bliski jest los dzieci potrzebujących,
zarówno jako osoba fizyczna, jak i prawna, może zostać
SPONSOREM GŁÓWNYM uroczystości przekazania darów serca.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!


1. Uroczystość gwiazdkowa w dniu 10 grudnia 2022 r.

Pani Barbara Lewandowska, Członek Wspierający Stowarzyszenia, od wielu lat z niezwykłą skromnością uczestniczy w dziele pomocy dzieciom osieroconym i niepełnosprawnym. Wdzięczną pamięcią sięgamy do uroczystości, które w latach 2000-2009 odbywały się w pobliskich Sadach na terenie firmy „Witold Bońkowski”, gdzie Pani Barbara jako dyrektor ds. ekonomicznych angażowała się społecznie w działalność Stowarzyszenia wnosząc swój potencjał wiedzy merytorycznej i organizacyjnej, a także wspierając finansowo rozmaite inicjatywy charytatywne. Dzięki osobistej ofiarności Pani Barbary Lewandowskiej realną pomoc wielokrotnie otrzymali usamodzielniani wychowankowie Domu Dziecka w Szamotułach.
Firma Opel Bońkowski w Baranowie, a następnie w latach 2000 – 2009 r. w Sadach, dwukrotnie każdego roku, tj. z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki, była miejscem charytatywnych uroczystości wręczania różnych form pomocy dzieciom osieroconym i niepełnosprawnym. Pracownicy tej firmy wcielali się wówczas w rolę wolontariuszy naszych podopiecznych. Pani Barbara Lewandowska była koordynatorem tych działań, dbała o sprawność organizacyjną i komfortowy przebieg uroczystości, czego dowodem były słowa uznania i podziękowań ze strony dzieci oraz ich opiekunów prawnych podkreślających niezwykle troskliwy i ciepły charakter spotkań ludzi dobrej woli.
Pani Barbara Lewandowska, Sponsor Główny gwiazdkowej uroczystości w dniu 10 grudnia 2022 r., obdarowała Domy Dziecka z Lipnicy, Otorowa i Pacółtowa wsparciem w wysokości po 10.000 zł dla każdej placówki, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb życiowych dzieci objętych pieczą zastępczą.

Pomocną dłoń w świątecznej edycji podali także: Pani profesor Aleksandra Rakowska, Pani Barbara Kseń oraz Pan Andrzej Pazda. Wsparciem organizacyjnym służyła Pani Henryka Donder.

W imieniu obdarowanych dzieci najserdeczniej dziękujemy za otwarte serca i zrozumienie!


2. Uroczystość wręczenia darów serca z okazji Dnia Dziecka 2023 r.

Serdecznie dziękujemy za pomoc, bez której trudno byłoby zorganizować uroczystość z okazji Dnia Dziecka:
- Pani Profesor Aleksandrze Rakowskiej
- Pani Róży Wojta
- Pani Barbarze Lewandowskiej
- Panu Andrzejowi Pazda
- Panu Witoldowi Bońkowskiemu


3. Uroczystość wręczenia darów serca z okazji Gwiazdki 2023 r.

Serdecznie dziękujemy za pomoc, bez której trudno byłoby zorganizować uroczystość oraz obdarować Podopiecznych:
- Panu Kacprowi Krzyżostaniakowi
- Panu Dariuszowi Staszewskiemu
- Pani Barbarze Lewandowskiej
- Pani Profesor Aleksandrze Rakowskiej
- Panu Andrzejowi Pazda
- Panu Jerzemu Gruszce
- Panu Romanowi Kuczkowskiemu
- Panu Witoldowi Bońkowskiemu

W imieniu obdarowanych dzieci najserdeczniej dziękujemy za otwarte serca i zrozumienie!

Kolejna uroczystość przekazania darów serca z Dnia Dziecka 2024 r. odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 01 czerwca 2024 roku.
Serdecznie zapraszamy do współpracy każdego komu los potrzebujących dzieci nie jest obcy!