Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP” prowadzonego we współpracy z IWOP.English

Rys historyczny

Nasi Podopieczni

Jesteśmy Wam wdzięczni

Ludzie Stowarzyszenia

Pro memoria

Inicjator założenia Stowarzyszenia

Nasza siedziba

Przesłanie Witolda Bońkowskiego

Bądźmy w kontakcie

Okiem kamery

Aktualności

Sponsorzy Główni uroczystości
        przekazania darów serca
        z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki


Ambasadorowie idei Stowarzyszenia

Sprawozdanie OPPStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
Santander Bank Polska
22 1090 1346 0000 0000 3401 4507
SWIFT: WBKPPLPP

PKO Bank Polski S.A.
36 1020 4027 0000 1902 0031 3718

USD: PKO BP S.A.
71 1020 4900 0000 8902 3439 1675
BIC (SWIFT): BPKOPLPW


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. (+48) 786 916 071
e-mail: spmds1981@wp.pl

Jesteśmy Wam wdzięczni!

Trudno ogarnąć wdzięczną pamięcią wszystkich, wymienić według jakiejś hierarchii, zwłaszcza że od samego początku, tj. od 1981 roku, ta ogólnopolska sztafeta otwartych serc jest dziełem zespołowym. Niemniej wszystkim, którzy w ciągu 40 lat udzielali Stowarzyszeniu wsparcia, umacniali, zachęcali do pracy, pragniemy serdecznie i gorąco podziękować.

Podziękowania składamy:

Członkom zwyczajnym, honorowym, wspierającym oraz sympatykom – bez zaangażowania oraz ofiarności tych osób niemożliwe byłoby objęcie pomocą ponad 30 000 potrzebujących z całego kraju. Dzięki Ludziom Dobrej Woli spełniają się marzenia i wyobrażenia o swoim miejscu na ziemi tak wielu dzieci.

Wracamy pamięcią do niezwykłych w historii Stowarzyszenia wydarzeń związanych z wizytacjami:

 • śp. prof. Janusza Ziółkowskiego,
 • Pana Premiera Włodzimierza Cimoszewicza,
 • śp. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka – Prezydenta Poznania,
 • Pani Premier Hanny Suchockiej,
 • Pana Jerzego Smolińskiego doradcy w Kancelarii Prezydenta RP,
 • śp. Minister Izabeli Jarugi-Nowackiej,
 • śp. Pani Minister prof. Krystyny Łybackiej.

Materialne formy wsparcia, które zostały wówczas ofiarowane wspólnym Podopiecznym, stanowią dowód solidarności międzyludzkiej.

Zaszczycili swoją obecnością uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie z okazji Dnia Dziecka oraz Gwiazdki:

 • Pani Senator prof. Jadwiga Rotnicka,
 • Pan Senator prof. Marek Ziółkowski,
 • Pan Poseł Waldy Dzikowski,
 • Pan Senator dr Włodzimierz Łęcki,
 • śp. Pan Marszałek Stefan Mikołajczak,
 • Pan Tadeusz Czajka – Wójt naszej Gminy Tarnowo Podgórne.

Szczególne miejsce w działaniach Stowarzyszenia zajmuje:

 • Pan Poseł Tadeusz Zwiefka, który w swoim zapracowaniu w Parlamencie Europejskim znajdował czas, by współprowadzić nasze uroczystości oraz pełnić funkcję rzecznika prasowego.

Wsparciem duchowym służyli nam kapłani Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej:

 • śp. Ksiądz Biskup dr Stanisław Stefanek, którego błogosławieństwo dla działań Stowarzyszenia owocuje od chwili zawiązania organizacji w 1981 roku po dziś dzień,
 • Ksiądz Tomasz Sielicki,
 • Ksiądz dr Edward Janikowski,
 • Ksiądz dr Antoni Klein
 • Ksiądz dr Mieczysław Piotrowski, wieloletni redaktor naczelny Katolickiego Dwumiesięcznika Ewangelizacyjnego "Miłujcie się"- staropolskim "Bóg zapłać" wyrażamy najgłębszy szacunek za dzieło ewangelizacji wśród podopiecznych Stowarzyszenia.

We wdzięcznej pamięci przechowujemy wizytę

 • Księdza Biskupa pomocniczego Tadeusza Bronakowskiego, który obejmował opieką dzieci osierocone i niepełnosprawne z terenu Diecezji Łomżyńskiej. Słowa umocnienia kierowane przez Księdza Biskupa do zgromadzonych wokół idei Stowarzyszenia stanowią drogowskaz do dalszej pracy.

W działaniach Stowarzyszenia niezwykle aktywni byli kapłani:

 • śp. Ksiądz Prałat Konrad Kaczmarek,
 • śp. Ksiądz Prałat Tadeusz Jordanek,
 • Ksiądz Kanonik Henryk Demut,
 • Ksiądz Kanonik Ignacy Karge.

Podziękowania kierujemy do współpracujących z nami mediów, w szczególności do:

 • Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu,
 • Pana Redaktora Marcina Bajerowicza, którego mądre, dobre słowa docierają do Wielkopolan i rozgrzewają serca,
 • Pana Redaktora Tomasza Talarczyka, który choć zajmował się motoryzacją, potrafił dostrzec i opisać wieloaspektowo działania stowarzyszenia,
 • Prezydenta Regionalnego Ruchu Wielkopolan Pana Ludwika Ratajczaka, któremu Stowarzyszenie zawdzięcza pierwszą monografię na łamach "Naszej Wielkopolski" oraz dr. Marka Rezlera.

Krzewienie w społeczeństwie otwartej postawy wobec potrzebującego człowieka, w szczególności dziecka poszkodowanego przez los, jest wartością bezcenną!

Nieocenioną pomocą służyli stowarzyszeniu przez kilkanaście lat:

 • Redaktor Róża Wojta, której zaangażowanie w znaczący sposób zmieniało jakość życia osób niepełnosprawnych,
 • Redaktor Zenon Milczewski, który zawsze pamięta o niepełnosprawnych sportowcach,
 • Redaktor Jacek Michalak, któremu zawdzięczamy wzruszający reportaż z mikołajowej uroczystości w Kole.

Dzięki medialnemu wsparciu Winogradzkiej Telewizji Kablowej docieraliśmy do szerokiego grona mieszkańców Poznania.

W początkowych latach działalności Stowarzyszenia dużą pomocą dziennikarską służył nam

 • Redaktor Tadeusz Litowczenko, twórca pierwszego reportażu telewizyjnego o działalności stowarzyszenia,
a następnie:
 • Redaktor Włodzimierz Jakubowski
 • Redaktor Tomasz Polaski.

Nieprzerwana i systematyczna działalność Stowarzyszenia byłaby niemożliwa bez współpracujących z nami firm oraz instytucji, które w przestrzeni organizowanej przez prawo i ekonomię dostrzegają potrzebę społecznego zaangażowania. Serdecznie dziękujemy za pochylenie się nad losem potrzebujących dzieci!

Specjalne podziękowanie składamy spółdzielniom mieszkaniowym, które przyjęły pod swój dach bezdomne dzieci.

W tym miejscu pragniemy podkreślić szczególne zaangażowanie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej kierowanej przez

 • Panią Prezes Krystynę Piasecką.

Delegacja Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczy w każdej uroczystości przekazania darów serca, niezależnie gdzie się odbywa. We wdzięcznej pamięci przechowujemy spotkania ze śląskimi przyjaciółmi w Białymstoku, Kaliszu, Toruniu, Dąbrowie Górniczej, Kole oraz w Katowicach.

Dziękujemy darczyńcom z branży meblowej:

 • Panu Januszowi Śliwockiemu, inicjatorowi zamysłu doposażenia przekazywanych przez Stowarzyszenie mieszkań w niezbędne meble,
 • firmom MARO, BRW i Balma.

We wdzięcznej pamięci przechowujemy niezwykły dar Pani dr Marii Łakomskiej: opiekę stomatologiczną dla wspólnej Podopiecznej.

Ogromną wdzięczność pragniemy wyrazić Państwu:

 • Emilii i Romanowi Andrzejewskim,
 • Irenie i Ryszardowi Balcerkiewiczom,
 • Sabinie i Jarosławowi Bartlom,
 • Janinie i Ireneuszowi Galubom,
 • Marii i Jerzemu Gruszkom,
 • Marzannie i Januszowi Kierzkowskim,
 • Emilii i Romanowi Kuczkowskim,
 • Beacie i Rafałowi Kwiatkom,
 • Renacie i Andrzejowi Markiewiczom,
 • Marioli i Konradowi Napierałom,
 • Elżbiecie i Andrzejowi Pazda,
 • Elżbiecie i Mieczysławowi Staniszewskim,
 • Elżbiecie i Andrzejowi Wremblom,
 • Danucie i Piotrowi Burdajewiczom,

Paniom:

 • Henryce Donder,
 • Jolancie Brabletz,
 • Barbarze Kseń.

Dzięki Państwa pomocy oraz zaangażowaniu łatwiej było pokonać nawet wyboiste drogi.

Wieloletnia pomoc

 • Pani prof. Aleksandry Rakowskiej,

Panów

 • Szymona Horowskiego,
 • Bogdana Lubczyńskiego,
 • rejenta Janusza Szczepańskiego,
 • Waldemara Witkowskiego

pomogła w rozwiązaniu życiowych problemów wspólnych podopiecznych.

Z wielkim sentymentem i wdzięcznością wspominamy zaangażowanie

 • Pani Apolonii Wojciechowskiej,

Panów:

 • dr Jacka Ksenia,
 • Tadeusza Trawczyńskiego,
 • Romana Dolaty,
 • sędziego Jerzego Bączyka.

Słowa najwyższego uznania i wdzięczności kierujemy do

 • Pani Barbary Lewandowskiej, której wieloletnia, cicha i niezwykła pomoc, w wymiarze zawodowym, jak i osobistym, umożliwiła Stowarzyszeniu realizację wielu projektów charytatywnych.

Panom

 • prof. dr hab. Stanisławowi Pupplowi
 • prof. dr hab. med. Bogusławowi Pawlaczykowi

serdecznie dziękujemy za poświęcony Stowarzyszeniu talent i kunszt dyplomatyczny.

Wyrazy najgłębszego szacunku i uznania kierujemy do prokuratorów, których zaangażowanie i zawsze otwarte serca były dla Stowarzyszenia czytelnym sygnałem ogromnej empatii!

Niezwykle pomocne w działaniach na rzecz dzieci jest zaangażowanie służb mundurowych – z uznaniem kłaniamy się wolontariuszom z policji i straży pożarnej.

Pamiętamy i dziękujemy za zaangażowanie tym, którzy stoją w tle czy za sceną główną wydarzeń, by wymienić takie osoby jak Panowie:

 • prof. Tomasz Tasiemski,
 • Michał Dickert,
 • Michał Donder,
 • Jarosław Hołoga,
 • Henryk Wereda,
 • Marek Włodarczak,
 • Michał Gmurowski,
 • Mikołaj Gmurowski,
 • Jacek Michałowski,
 • Gabriel Terebiński
 • Zbigniew Guzik.
 • Piotr Ratajczak

a także byli członkowie:

 • Roman Lubiński,
 • Anna Garasz,
 • Joachim Szada Borzyszkowski,
 • prof. Honorata Korpikiewicz.

Kłaniamy się artystom, którzy ubogacali spotkania z naszymi Podopiecznymi:

 • Pani Antoninie Krzysztoń, której interpretacja "Hymnu o miłości" poruszała najczulsze struny,
 • Eleni, której piękny głos przybliżał uczestnikom uroczystości wręczenia darów serca "troszeczkę słońca, troszeczkę nieba",
 • chórom "Poznańskie Słowiki" i "Arion",
 • Panu Armandowi Perykietce,
 • Pani Ewie Błoch,
 • Pani Agnieszce Kubickiej,

Zespołom

 • "Modraki",
 • "Sonore",
 • "Gitary Niepokalanej",
 • Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminy Tarnowo Podgórne.

Współpraca z dyrektorami i pedagogami placówek opiekuńczych różnych typów z terenu całego kraju, z rodzinnymi domami dziecka oraz ośrodkami przygotowującymi do samodzielnego życia dzieci niewidome, niesłyszące, z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wzbogacała nasze działania o wiedzę merytoryczną oraz pozwalała rozpoznawać potrzeby podopiecznych.

Ze wzruszeniem myślimy o tych Podopiecznych Stowarzyszenia, dla których ofiarowana pomoc stanowiła przysłowiową wędkę. Są wśród nich i tacy, którzy zadeklarowali się odwzajemnić podaną im pomocną dłoń!

Dziękujemy gorąco wszystkim Ofiarodawcom, także tym bezimiennym. W działaniach Stowarzyszenia liczy się każda złotówka, każdy "wdowi grosz"!

Nie znajdujemy słów, by oddać hołd

 • śp. Pani Bożenie Urbaniak,
 • śp. Pani Elżbiecie Szczepaniak,
 • śp. Pani Krystynie Witkowskiej,
 • śp. Pani Helenie Piskozub.

Ofiarowane w testamentach mieszkania i środki na start z myślą o bezdomnej, osieroconej młodzieży na zawsze pozostaną we wdzięcznej pamięci!

Zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot zostały dostrzeżone i uhonorowane przez nadanie orderów i odznaczeń:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:

 • Pani Krystyna Piasecka
 • Pan Jarosław Zbigniew Bartel
 • Pan Jerzy Gruszka
 • Pan Mieczysław Tabor
 • Pan Tadeusz Trawczyński
 • Pan Waldemar Witkowski

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:

 • Pan Marcin Bajerowicz
 • Pani Jolanta Brabletz
 • Pani Apolonia Wojciechowska
 • Pan Bogdan Lubczyński
 • Pan Janusz Szczepański
 • Pan Tadeusz Zwiefka
 • Pan Tomasz Talarczyk

Srebrny Krzyż Zasługi w 2002 r. otrzymali:

 • Pan Roman Andrzejewski
 • Pan Jacek Kseń

Brązowy Krzyż Zasługi

 • Pan Dariusz Bońkowski